شبکه

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

قیمت رک پی اس اچ (PSH) پایاسیستم

رک پی اس اچ (PSH) پایاسیستم

 • رک پی اس اچ با عمق 100 سانتی متر
 • 42 یونیت
 • ابعاد 60x100x204
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت رک ایستاده گاما 44 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده گاما 44 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده گاما با عمق 100 سانتی متر
 • 44 یونیت
 • ابعاد  60x100x211 سانتی متر

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت رک ایستاده آلفا 21 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده آلفا 21 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده آلفا با عمق 60 سانتی متر
 • 21 یونیت
 • ابعاد  60x60x110 سانتی متر

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت رک ایستاده آلفا 28 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده آلفا 28 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده آلفا با عمق 60 سانتی متر
 • 28 یونیت
 • ابعاد  60x60x140 سانتی متر

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت رک ایستاده آلفا 36 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده آلفا 36 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده آلفا با عمق 60 سانتی متر
 • 36 یونیت
 • ابعاد  60x60x175 سانتی متر

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت رک ایستاده آلفا 40 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده آلفا 40 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده آلفا با عمق 60 سانتی متر
 • 40 یونیت
 • ابعاد  60x60x195 سانتی متر

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت رک ایستاده آلفا 42 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده آلفا 42 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده آلفا با عمق 60 سانتی متر
 • 42 یونیت
 • ابعاد  60x60x204 سانتی متر

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت رک ایستاده آلفا 44 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده آلفا 44 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده آلفا با عمق 60 سانتی متر
 • 44 یونیت
 • ابعاد  60x60x211 سانتی متر

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت رک ایستاده بتا 16 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده بتا 16 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده بتا با عمق 80 سانتی متر
 • 16 یونیت
 • ابعاد  60x80x90 سانتی متر

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت رک ایستاده بتا 21 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده بتا 21 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده بتا با عمق 80 سانتی متر
 • 21 یونیت
 • ابعاد  60x80x110 سانتی متر

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت رک ایستاده تتا 42 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده تتا 42 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده تتا با عمق 80 سانتی متر
 • 42 یونیت
 • ابعاد  80x80x204 سانتی متر
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت رک دیواری 5 یونیت عمق 35 پایاسیستم

رک دیواری 5 یونیت عمق 35 پایاسیستم

 • رک دیواری با عمق 35 سانتی متر
 • 5 یونیت
 • ابعاد 60x35x27

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت رک دیواری 7 یونیت عمق 35 پایاسیستم

رک دیواری 7 یونیت عمق 35 پایاسیستم

 • رک دیواری با عمق 35 سانتی متر
 • 7 یونیت
 • ابعاد 60x35x36

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت رک دیواری 7 یونیت عمق 45 پایاسیستم

رک دیواری 7 یونیت عمق 45 پایاسیستم

 • رک دیواری با عمق 45 سانتی متر
 • 7 یونیت
 • ابعاد 60x45x36

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت رک دیواری 9 یونیت عمق 45 پایاسیستم

رک دیواری 9 یونیت عمق 45 پایاسیستم

 • رک دیواری با عمق 45 سانتی متر
 • 9 یونیت
 • ابعاد 60x45x45

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت Kenbotong Splitter 1-4 5.8GHz

اسپلیتر شبکه کنبوتونگ

Kenbotong Splitter 1-4 5.8GHz

 • اسپلیتر 1 به 4 کنبوتونگ
 • فرکانس : 5.8GHz
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021