سوئیچ سیسکو

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

قیمت Cisco 2960-24TC

سوئیچ مدیریتی سیسکو مدل 2960-24TC

Cisco 2960-24TC

 • سوئیچ لایه 2
 • با پایداری بالا در Switching
 • دارایی 24 درگاه 10/100 
 • دارایی دو درگاه T/SFP
 • ظرفیت 6.5mpps: Forwarding
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت Cisco 2960-24TT-L

سوئیچ مدیریتی سیسکو مدل 2960-24TT-L

Cisco 2960-24TT-L

 • سوئیچ لایه 2
 • با پایداری بالا در Switching
 • دارایی 24 درگاه 10/100 
 • دارایی دو درگاه 10/100/1000
 • ظرفیت 6.5mpps: Forwarding

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت Cisco 2960-48TC-L

سوئیچ مدیریتی سیسکو مدل 2960-48TC-L

Cisco 2960-48TC-L

 • سوئیچ لایه 2
 • با پایداری بالا در Switching
 • دارایی 48 درگاه 10/100 
 • دارایی دو درگاه T/SFP
 • ظرفیت 10.1mpps: Forwarding
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت Cisco 2960-48TT-L

سوئیچ مدیریتی سیسکو مدل 2960 48TT-L

Cisco 2960-48TT-L

 • سوئیچ لایه 2
 • با پایداری بالا در Switching
 • دارایی 48 درگاه 10/100 
 • دارایی دو درگاه 10/100/1000
 • ظرفیت 10.1mpps: Forwarding
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت Cisco 2960S-24TS-S

سوئیچ مدیریتی سیسکو مدل 2960S-24TS-S

Cisco 2960S-24TS-S

 • سوئیچ لایه 2 و LAN Lite  
 • با پایداری بالا در Switching
 • دارایی  24 درگاه 10/100/1000 
 • دارایی  دو درگاه T/SFP
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت Cisco 3560G 24TS-S

سوئیچ مدیریتی سیسکو مدل 3560 24TS-S

Cisco 3560G 24TS-S

 • IPB Image
 • دارایی  24درگاه 10/100/1000T
 • دارایی  چهار درگاه SFP
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت Cisco C2960 48PST-L

سوئیچ مدیریتی سیسکو مدل C2960 48PST-L

Cisco C2960 48PST-L

 • سوئیچ لایه 2 
 • با پایداری بالا در Switching
 • دارایی 24 درگاه 10/100+PoE 
 • دارایی دو درگاه T/SFP
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت Cisco C2960G 24TC-L

سوئیچ مدیریتی سیسکو مدل C2960G 24TC-L

Cisco C2960G 24TC-L

 • سوئیچ لایه 2
 • با پایداری بالا در Switching
 • دارایی 24 درگاه 10/100/1000 
 • دارایی چهار درگاه T/SFP
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت Cisco C2960G 48TC-L

سوئیچ مدیریتی سیسکو مدل C2960G 48TC-L

Cisco C2960G 48TC-L

 • سوئیچ لایه 2
 • با پایداری بالا در Switching
 • دارایی 48 درگاه 10/100/1000 
 • دارایی چهار درگاه T/SFP
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت Cisco C2960S 48LPS-L

سوئیچ مدیریتی سیسکو مدل C2960S 48LPS-L

Cisco C2960S 48LPS-L

 • سوئیچ لایه 2  
 • دارایی  48درگاه PoE+10/100/1000
 • دارایی  5 درگاه به صوررت Expansion
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت Cisco C2960S 48TS-L

سوئیچ شبکه سیسکو مدل C2960S 48TS-L

Cisco C2960S 48TS-L

 • سوئیچ لایه 2   
 • با پایداری بالا در Switching
 • دارایی  48درگاه 10/100/1000 
 • دارایی چهار درگاه T/SFP
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت Cisco C2960S 48TS-S

سوئیچ شبکه سیسکو مدل C2960S 48TS-S

Cisco C2960S 48TS-S

 • سوئیچ لایه 2 و LAN Lite  
 • با پایداری بالا در Switching
 • دارایی  48درگاه 10/100/1000 
 • دارایی  چهار درگاه T/SFP
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت Cisco C3750V2 24TS-S

سوئیچ شبکه سیسکو مدل C3750V2 24TS-S

Cisco C3750V2 24TS-S

 • سویئچ لایه 3
 • IP Base
 • 24 درگاه اترنت 10/100/1000
 • دو درگاه SFP
 • Stackable
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت Cisco C3750X 24T-L

سوئیچ شبکه سیسکو مدل C3750X 24T-L

Cisco C3750X 24T-L

 • سویئچ لایه 3
 • Data LAN Base
 • 24 درگاه اترنت 10/100/1000
 • Stackable
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت Cisco WS-C3750G 12S-S

سوئیچ شبکه سیسکو مدل WS-C3750G 12S-S

Cisco WS-C3750G 12S-S

 • IP Base
 • 12 درگاه SFP
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت Cisco WS-C3750G 24TS-S 1U

سوئیچ شبکه سیسکو مدل WS-C3750G 24TS-S 1U

Cisco WS-C3750G 24TS-S 1U

 • IP Base
 • 24 درگاه اترنت 10/100/1000
 • چهار درگاه SFP
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021