پچ کورد شبکه

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

Bran-Rex 10GPlus 27 AWG S/FTP Stranded 4 Pair

کابل پچ کورد دو متری 10 گیگا شبکه برندرکس

BrandRex 10GPlus SFTP

 • استاندارد: S/FTP Standard
 • طول کابل: 2m
 • کابل غلاف دار LS/OH IEC 332.1
نمایش قیمت فقط به اعضا

BRAND-REX Pre-terminated Cable - MPO to MPO - OM3 - 12Fibres - 5m

کابل 5 متری ترمینیت فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX Pre-terminated Cable - MPO to MPO - OM3 - 12Fibres - 5m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX Pre-terminated Cable - MPO to MPO - OS1 - 12Fibres - 30m

کابل 30 متری ترمینیت فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX Pre-terminated Cable - MPO to MPO - OS1 - 12Fibres - 30m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

D-Link CAT5E UTP 24AWG PATCH CORD 1m

کابل پچ کورد 1 متری Cat5e UTP دی لینک

D-Link CAT5E UTP 24AWG PATCH CORD 1m

 • طول کابل : 1 متر
 • نوع کابل : UTP
 • استاندارد کابل : CAT-5e
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

D-Link CAT5E UTP 24AWG PATCH CORD 2m

کابل پچ کورد 2 متری Cat5e UTP دی لینک

D-Link CAT5E UTP 24AWG PATCH CORD 2m

 • طول کابل : 2 متر
 • نوع کابل : UTP
 • استاندارد کابل : CAT-5e
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

D-Link CAT5E UTP 24AWG PATCH CORD 3m

کابل پچ کورد 3 متری Cat5e UTP دی لینک

D-Link CAT5E UTP 24AWG PATCH CORD 3m

 • طول کابل : 3 متر
 • نوع کابل : UTP
 • استاندارد کابل : CAT-5e
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

D-Link Cat5E UTP 32AWG Flat Patch Cord 3m

کابل پچ کورد 3 متری Cat5e UTP دی لینک

D-Link Cat5E UTP 32AWG Flat Patch Cord 3m

 • طول کابل : 3 متر
 • نوع کابل : UTP
 • استاندارد کابل : CAT-5e
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

D-Link Cat5E UTP 32AWG Flat Patch Cord 5m

کابل پچ کورد 5 متری Cat5e UTP دی لینک

D-Link Cat5E UTP 32AWG Flat Patch Cord 5m

 • طول کابل : 5 متر
 • نوع کابل : UTP
 • استاندارد کابل : CAT-5e
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

D-Link CAT6 STP 24 AWG PATCH CORD 1m

کابل پچ کورد 1 متری Cat6 STP دی لینک

D-Link CAT6 STP 24AWG PATCH CORD 1m

 • طول کابل : 1 متر
 • نوع کابل : STP
 • استاندارد کابل : CAT-6
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

D-Link CAT6 STP 24 AWG PATCH CORD 2m

کابل پچ کورد 2 متری Cat6 STP دی لینک

D-Link CAT6 STP 24AWG PATCH CORD 2m

 • طول کابل : 2 متر
 • نوع کابل : STP
 • استاندارد کابل : CAT-6
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

D-Link CAT6 STP 24 AWG PATCH CORD 3m

کابل پچ کورد 3 متری Cat6 STP دی لینک

D-Link CAT6 STP 24AWG PATCH CORD 3m

 • طول کابل : 3 متر
 • نوع کابل : STP
 • استاندارد کابل : CAT-6
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

D-Link CAT6 UTP 24 AWG PATCH CORD 1m

کابل پچ کورد 1 متری Cat6 UTP دی لینک

D-Link CAT6 UTP 24AWG PATCH CORD 1m

 • طول کابل : 1 متر
 • نوع کابل : UTP
 • استاندارد کابل : CAT-6
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

D-Link CAT6 UTP 24 AWG PATCH CORD 2m

کابل پچ کورد 2 متری Cat6 UTP دی لینک

D-Link CAT6 UTP 24AWG PATCH CORD 2m

 • طول کابل : 2 متر
 • نوع کابل : UTP
 • استاندارد کابل : CAT-6
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

D-Link CAT6 UTP 24 AWG PATCH CORD 3m

کابل پچ کورد 3 متری Cat6 UTP دی لینک

D-Link CAT6 UTP 24AWG PATCH CORD 3m

 • طول کابل : 3 متر
 • نوع کابل : UTP
 • استاندارد کابل : CAT-6
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

D-Link Cat6 UTP 32 AWG Flat Patch Cord 3m

کابل پچ کورد 3 متری Cat6 UTP دی لینک

D-Link CAT6 UTP 24AWG PATCH CORD 3m

 • طول کابل : 3 متر
 • نوع کابل : UTP
 • استاندارد کابل : CAT-6
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

D-Link Cat6 UTP 32 AWG Flat Patch Cord 5m

کابل پچ کورد 5 متری Cat6 UTP دی لینک

D-Link CAT6 UTP 24AWG PATCH CORD 5m

 • طول کابل : 5 متر
 • نوع کابل : UTP
 • استاندارد کابل : CAT-6
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

Datwyler Patch Cord SFTP Cat6A 1.5m

کابل شبکه پچ کورد 1.5 متری SFTP دت وایلر

Datwyler Patch Cord SFTP Cat6A 1.5m

 • طول کابل : 1.5 متر
 • نوع کابل : SFTP
 • استاندارد کابل : CAT-6A
 • LSOH
نمایش قیمت فقط به اعضا

Datwyler Patch Cord SFTP Cat6A 1m

کابل شبکه پچ کورد 1 متری SFTP دت وایلر

Datwyler Patch Cord SFTP Cat6A 1m

 • طول کابل : 1 متر
 • نوع کابل : SFTP
 • استاندارد کابل : CAT-6A
 • LSOH
نمایش قیمت فقط به اعضا

Datwyler Patch Cord SFTP Cat6A 2m

کابل شبکه پچ کورد 2 متری SFTP دت وایلر

Datwyler Patch Cord SFTP Cat6A 2m

 • طول کابل : 2متر
 • نوع کابل : SFTP
 • استاندارد کابل : CAT-6A
 • LSOH
نمایش قیمت فقط به اعضا

Datwyler Patch Cord SFTP Cat6A 3m

کابل شبکه پچ کورد 3 متری SFTP دت وایلر

Datwyler Patch Cord SFTP Cat6A 3m

 • طول کابل : 3 متر
 • نوع کابل : SFTP
 • استاندارد کابل : CAT-6A
 • LSOH
نمایش قیمت فقط به اعضا

Datwyler Patch Cord SFTP Cat6A 5m

کابل شبکه پچ کورد 5 متری SFTP دت وایلر

Datwyler Patch Cord SFTP Cat6A 5m

 • طول کابل : 5 متر
 • نوع کابل : SFTP
 • استاندارد کابل : CAT-6A
 • LSOH
نمایش قیمت فقط به اعضا

Datwyler Patch Cord UTP Cat5e 1m

کابل پچ کورد 1 متری UTP دت وایلر

Datwyler Patch Cord UTP Cat5e 1m

 • استاندارد  کابل : CAT-5e
 • طول : 1 متر
 • نوع کابل : UTP
نمایش قیمت فقط به اعضا

Datwyler Patch Cord UTP Cat6 1m

کابل شبکه پچ کورد یک متری UTP دت وایلر

Datwyler Patch Cord UTP Cat6 1m

 • طول کابل : 1 متر
 • نوع کابل : UTP
 • استاندارد کابل : CAT-6
نمایش قیمت فقط به اعضا

Unicom 214cm CAT-5e SFTP Patch Cord

کابل پچ کورد دو متری Cat5e SFTP یونیکام

Unicom 214cm CAT-5e SFTP Patch Cord

 • طول کابل : 214 سانتی متر
 • نوع کابل : SFTP
 • استاندارد کابل : CAT-5e
نمایش قیمت فقط به اعضا

Unicom 214cm CAT-5e UTP Patch Cord

کابل پچ کورد دو متری Cat5e UTP یونیکام

Unicom 214cm CAT-5e UTP Patch Cord

 • طول کابل : 214 سانتی متر
 • نوع کابل : UTP
 • استاندارد کابل : CAT-5e
نمایش قیمت فقط به اعضا

Unicom 214cm CAT-6 SFTP Patch Cord

کابل پچ کورد دو متری Cat6 SFTP یونیکام

Unicom 214cm CAT-6 SFTP Patch Cord

 • طول کابل : 214 سانتی متر
 • نوع کابل : SFTP
 • استاندارد کابل : CAT-6
نمایش قیمت فقط به اعضا

Unicom 214cm CAT-6 UTP Patch Cord

کابل پچ کورد دو متری Cat6 UTP یونیکام

Unicom 214cm CAT-6 UTP Patch Cord

 • طول کابل : 214 سانتی متر
 • نوع کابل : UTP
 • استاندارد کابل : CAT-6
نمایش قیمت فقط به اعضا