فیبر نوری

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

BRAND-REX 96 way LC Fiber Panel loaded with 24 adaptors Quad LC Multi mode

پچ پنل 24 پورت فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX 96 way LC Fiber Panel loaded with 24 adaptors Quad LC Multi mode

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX 96 way LC Fiber Panel loaded with 24 adaptors Quad LC Single mode

پچ پنل 24 پورت فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX 96 way LC Fiber Panel loaded with 24 adaptors Quad LC Single mode

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX High Density Fiber Management Panel , 48 LC Ports , 1U Dual cassette , Part loaded with 12*Quade LC Multi-mode adaptors & glands - Black

پچ پنل 48 پورت فیبر نوری مالتی برندرکس BrandRex

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX High Density Fiber Management Panel , 48 LC Ports , 1U Dual cassette , Part loaded with 12*Quade LC Single-mode adaptors & glands - Black

پچ پنل 48 پورت فیبر نوری سینگل برندرکس BrandRex

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX In/Outdoor Unitube Cables, 12 Core 008/125 SM Water blocking Glass Yarn Armored , LSZH Sheath ,Anti Rodent

کابل فیبر نوری 12 رشته برندرکس BrandRex

 • شماره فنی: GF-008-UNI-12-RRLU
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX In/Outdoor Unitube Cables, 12 Core 50/125 MM Water blocking Glass Yarn Armored , LSZH Sheath , Anti Rodent

کابل فیبر نوری 12 رشته برندرکس Brandrex

 • شماره فنی: GF-050-UNI-12-RRLU
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX In/Outdoor Unitube Cables, 8 Core 008/125 SM Water blocking Glass Yarn Armored , LSZH Sheath ,Anti Rodent

کابل فیبر نوری 8 رشته برندرکس BrandRex

 • شماره فنی: GF-008-UNI-8-RRLU
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX LC Single Mode duplex adaptor

آداپتور سینگل دوبلکس فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX LC Single Mode duplex adaptor

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX LC Single Mode Quad adaptor

آداپتور سینگل کواد فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX LC Single Mode Quad adaptor

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX LC-LC 008 duplex Fiber Patch Cord 3m

پچ کورد 3 متری فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX LC-LC 008 duplex Fiber Patch Cord 3m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX LC-LC 008 duplex Fiber Patch Cord 5m

پچ کورد 5 متری فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX LC-LC 008 duplex Fiber Patch Cord 5m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX LC-LC 050 duplex Fiber Patch Cord 1m

کابل پچ کورد 1 متری فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX LC-LC 050 duplex Fiber Patch Cord 1m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX LC-LC OM3 duplex Fiber Patch Cord 2m

کابل پچ کورد 2 متری فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX LC-LC OM3 duplex Fiber Patch Cord 2m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX LC-LC OM3 duplex Fiber Patch Cord 3m

کابل پچ کورد 3 متری فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX LC-LC OM3 duplex Fiber Patch Cord 3m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX LC-SC 008 duplex Fiber Patch Cord 1m

کابل پچ کورد 1 متری فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX LC-SC 008 duplex Fiber Patch Cord 1m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX LC-SC 008 duplex Fiber Patch Cord 2m

کابل پچ کورد 2 متری فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX LC-SC 008 duplex Fiber Patch Cord 2m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX LC-SC 008 duplex Fiber Patch Cord 3m

کابل پچ کورد 3 متری فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX LC-SC 008 duplex Fiber Patch Cord 3m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX LC-SC 008 duplex Fiber Patch Cord 5m

کابل پچ کورد 5 متری فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX LC-SC 008 duplex Fiber Patch Cord 5m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX LC-SC 050 duplex Fiber Patch Cord 1m

کابل پچ کورد 1 متری فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX LC-SC 050 duplex Fiber Patch Cord 1m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX LC-SC 050 duplex Fiber Patch Cord 3m

کابل پچ کورد 3 متری فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX LC-SC 050 duplex Fiber Patch Cord 3m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX MJ-SC 008 duplex Fiber Patch Cord 1m

کابل پچ کورد 1 متری فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX MJ-SC 008 duplex Fiber Patch Cord 1m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX MJ-SC 008 duplex Fiber Patch Cord 3m

کابل پچ کورد 3 متری فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX MJ-SC 008 duplex Fiber Patch Cord 3m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX MJ-SC 050 duplex Fiber Patch Cord 1m

کابل پچ کورد 1 متری فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX MJ-SC 050 duplex Fiber Patch Cord 1m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX MJ-SC 050 duplex Fiber Patch Cord 3m

کابل پچ کورد 3 متری فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX MJ-SC 050 duplex Fiber Patch Cord 3m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX Outdoor Multitube Cables, 48 Core 008/125 SM Steel Tape Armored , PE Sheath , Anti Rodent

کابل فیبر نوری 48 کور برندرکس

BRAND-REX Outdoor Multitube Cables,48 Core 008-125 SM

 • شماره فنی: GF-008-S-48-WSTANM
   
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX Outdoor Unitube Cables, 12 Core 008/125 SM Steel Tape Armored , PE Sheath , Anti Rodent

کابل فیبر نوری 12 کور برندرکس

BRAND-REX Outdoor Unitube Cables, 12 Core 008-125 SM

 • شماره فنی: GF-008-UNI-12-STANM
   
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX Outdoor Unitube Cables, 24 Core 008/125 SM Steel Tape Armored , PE Sheath , Anti Rodent

کابل فیبر نوری 24 کور برندرکس

BRAND-REX Outdoor Unitube Cables, 24 Core 008-125 SM

 • شماره فنی: GF-008-UNI-24-STANM
   
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021