کابل فیبر نوری

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

BRAND-REX In/Outdoor Unitube Cables, 12 Core 008/125 SM Water blocking Glass Yarn Armored , LSZH Sheath ,Anti Rodent

کابل فیبر نوری 12 رشته برندرکس BrandRex

 • شماره فنی: GF-008-UNI-12-RRLU
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX Outdoor Unitube Cables, 12 Core 008/125 SM Steel Tape Armored , PE Sheath , Anti Rodent

کابل فیبر نوری 12 کور برندرکس

BRAND-REX Outdoor Unitube Cables, 12 Core 008-125 SM

 • شماره فنی: GF-008-UNI-12-STANM
   
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX Outdoor Unitube Cables, 24 Core 008/125 SM Steel Tape Armored , PE Sheath , Anti Rodent

کابل فیبر نوری 24 کور برندرکس

BRAND-REX Outdoor Unitube Cables, 24 Core 008-125 SM

 • شماره فنی: GF-008-UNI-24-STANM
   
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX Outdoor Unitube Cables, 8 Core 008/125 SM Steel Tape Armored , PE Sheath , Anti Rodent

کابل فیبر نوری 8 کور برندرکس

BRAND-REX Outdoor Unitube Cables, 8 Core 008-125 SM

 • شماره فنی: GF-008-UNI-8-STANM
   
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX Outdoor Unitube Cables, 8 Core 50/125 MM Steel Tape Armored , PE Sheath , Anti Rodent

کابل فیبر نوری 8 کور برندرکس

BRAND-REX Outdoor Unitube Cables, 8 Core 50-125 MM

 • شماره فنی: GF-050-UNI-8-STANM
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX Outdoor Unitube Cables,12 Core 50/125 MM Steel Tape Armored , PE Sheath , Anti Rodent

کابل فیبر نوری 12 کور برندرکس

BRAND-REX Outdoor Unitube Cables,12 Core 50-125 MM

 • شماره فنی: GF-050-UNI-12-STANM
   
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX Outdoor Unitube Cables,24 Core 50/125 MM Steel Tape Armored , PE Sheath , Anti Rodent

کابل فیبر نوری 24 کور برندرکس

BRAND-REX Outdoor Unitube Cables,24 Core 50-125 MM

 • شماره فنی: GF-050-UNI-24-STANM
   
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX Pigtail LC Multi Mode 2m

کابل 2 متری پیگتیل فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX Pigtail LC Multi Mode 2m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX Pigtail LC Multi Mode OM3 2m

کابل 2 متری پیگتیل فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX Pigtail LC Multi Mode OM3 2m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX Pigtail LC Single Mode 2m

کابل 2 متری پیگتیل فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX Pigtail LC Single Mode 2m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX Pigtail SC Multi Mode 2m

کابل 2 متری پیگتیل فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX Pigtail SC Multi Mode 2m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX Pigtail SC Multi Mode OM3 2m

کابل 2 متری پیگتیل فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX Pigtail SC Multi Mode OM3 2m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX Pigtail SC Single Mode 2m

کابل 2 متری پیگتیل فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX Pigtail SC Single Mode 2m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX Pre-terminated Cable - MPO to MPO - OM3 - 12Fibres - 20m

کابل 20 متری ترمینیت فیبر نوری برندرکس

BRAND-REX Pre-terminated Cable - MPO to MPO - OM3 - 12Fibres - 20m

قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX Universal Tight Buffered 12 Core 50/125 MM Fiber Optic Cable

کابل فیبر نوری 12 کور برندرکس

BRAND-REX Universal Tight Buffered 12 Core 50-125 MM

 • شماره فنی: HF-050-PDC-12-LU
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX Universal Tight Buffered 12 Core OM3 Fiber Optic Cable

کابل فیبر نوری 12 کور برندرکس

BRAND-REX Universal Tight Buffered 12 Core OM3

 • شماره فنی: GF OM3 PDC12 LU
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX Universal Tight Buffered 24 Core 008/125 SM Fiber Optic Cable

کابل فیبر نوری 24 کور برندرکس

BRAND-REX Universal Tight Buffered 24 Core 008-125 SM

 • شماره فنی: HF 008 PDC24 LU
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

Brand-Rex Universal Tight Buffered 24 Core OM3 Fiber Optic Cable

کابل فیبر نوری 24 کور برندرکس

Brand-Rex Universal Tight Buffered 24 Core OM3

 • شماره فنی: GF OM3 PDC24 LU
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

BRAND-REX Universal Tight Buffered 8 Core 50/125 MM Fiber Optic Cable

کابل فیبر نوری 8 کور برندرکس

BRAND-REX Universal Tight Buffered 8 Core 50-125 MM

 • شماره فنی: HF-050-PDC-8-LU
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

Unicom 12Core Loose Tube Steel Armored

کابل شبکه فیبر نوری 12 کور یونیکام

Unicom 12Core Loose Tube Steel Armored

 • Unicom12Core MM50/125 Loose Tube Steel Armored Fiber Optic Cable
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

Unicom 12Core MM Loose Tube

کابل فیبر نوری 12 کور MM یونیکام

Unicom 12Core MM Loose Tube

 • (Unicom12Core MM50/125 Loose Tube Outdoor Fiber Optic Cable(OM3
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

Unicom 12Core SM Loose Tube

کابل شبکه فیبر نوری 12 کور SM تیوب یونیکام

Unicom 12Core SM Loose Tube

 • (Unicom12Core SM09/125 Loose Tube Outdoor Fiber Optic Cable(G655
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

Unicom 12Core SM Loose Tube Steel Armored

کابل شبکه فیبر نوری 12 کور SM یونیکام

Unicom 12Core SM Loose Tube Steel Armored

 • Unicom12Core SM09/125  Loose Tube Steel Armored Outdoor Fiber Optic Cable
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

Unicom 24Core MM 50125 Loose Tube

کابل شبکه فیبر نوری 24 کور تیوب MM50125 یونیکام

Unicom 24Core MM 50125 Loose Tube

 • (Unicom24Core MM50125 Loose Tube Outdoor Fiber Optic Cable(OM3
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

Unicom 24Core SM Loose Tube

کابل شبکه فیبر نوری 24 کور SM تیوب یونیکام

Unicom 24Core SM Loose Tube

 • Unicom 24Core SM09/125 Loose Tube Outdoor Fiber Optic Cable
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

Unicom 30Core MM Loose Tube

کابل شبکه فیبر نوری 30 کور MM تیوب یونیکام

Unicom 30Core MM Loose Tube

 • (Unicom30Core MM50/125 Loose Tube Outdoor Fiber Optic Cable(OM3
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

Unicom 4Core Loose Tube

کابل شبکه فیبر نوری 4 کور تیوب یونیکام

Unicom 4Core Loose Tube

 • Unicom4Core MM50/125 Loose Tube Outdoor Fiber Optic Cable
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021