سوئیچ KVM

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

قیمت EDIMAX EK-08RC

سوئیچ KVM  ادیمکس مدل EK-08RC

EDIMAX EK-08RC

 • امکان کنترل و مانیتور کردن هشت computers/servers
 • سیستم عامل: Windows / MAC / Linux
 •  درگاه ورودی/خروجی: VGA و PS/2 keyboard/mouse
 • resolution ویدئو: 2048x 1536
 • امکانات:  Plug & play / Auto-Scan
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت EDIMAX EK-C30D

کابل گرافیک 3 متری KVM ادیمکس

EDIMAX EK-C30D

 • کاربرد: PC / mouse connector (6 pin Mini-Din Male) /  video connector (15 pin HDDB Male) / KVM end of  VGA (15 pins HDDB male) connector
 • طول: 3m
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت TRENDnet TK-1601R

سوئیچ 16 پورت KVM ترندنت

TRENDnet  TK-1601R

 • دارایی 16 درگاه KVM switch با رابط های VGA / PS/2 جهت وصل به کامپیوتر
 • امکان سویچ سریع بین دستگاها
 • سیستم عامل:  Windows  /  Unix /  Linux
 •  درگاه ورودی/خروجی:   VGA  / PS/2 keyboard/mouse
 • resolution ویدئو: 1920x 1440
 • امکانات:  Plug & play / Auto-Scan / Hot-Key / Device monitoring
 • پشتیبانی از resolutions 1080p HD
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت TRENDnet TK-208K

سوئیچ KVM ترندنت مدل TK-208K

TRENDnet  TK-208K

 • امکان کنترل و مانیتور کردن دو computers/servers
 • مجهز به دو درگاه PS/2 KVM Switch Kit
 • سیستم عامل: Windows و Linux
 •  درگاه ورودی/خروجی:  Audio / Microphone / VGA  / PS/2 keyboard/mouse
 • resolution ویدئو: 2048x1536
 • امکانات:  Plug & play / Auto-Scan / Hot-Key operations /  audio feedback
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت TRENDnet TK-205K

سوئیچ KVM ترندنت مدل TK-205K

TRENDnet TK-205K

 • امکان کنترل و مانیتور کردن دو computers/servers
 • مجهز به دو درگاه PS/2 KVM Switch Kit
 • سیستم عامل: Windows و Linux
 •  درگاه ورودی/خروجی: VGA و PS/2 keyboard/mouse
 • resolution ویدئو: 2048x1536
 • امکانات:  Plug & play / Auto-Scan / Hot-Key operations /  audio feedback
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت TRENDnet TK-207K

سوئیچ KVM ترندنت مدل TK-207K

TRENDnet TK-207K

 • امکان کنترل و مانیتور کردن دو computers/servers
 • مجهز به دو درگاه PS/2 KVM Switch Kit
 • سیستم عامل: Windows و Linux
 •  درگاه ورودی/خروجی: VGA و USB keyboard/mouse
 • resolution ویدئو: 2048x1536
 • امکانات:  Plug & play / Auto-Scan / Hot-Key operations / hot-pluggable / audio feedback
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت TRENDnet TK-209K

سوئیچ KVM ترندنت مدل TK-209K

TRENDnet TK-209K

 • امکان کنترل و مانیتور کردن دو computers/servers
 • مجهز به دو درگاه PS/2 KVM Switch Kit
 • سیستم عامل: Windows و Linux
 •  درگاه ورودی/خروجی: VGA / Audio / microphone / USB keyboard/mouse
 • resolution ویدئو: 2048x1536
 • امکانات:  Plug & play / Auto-Scan / Hot-Key operations / hot-pluggable / audio feedback
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت TRENDnet TK-214i

سوئیچ KVM ترندنت مدل TK-214i

TRENDnet TK-214i

 • امکان کنترل و مانیتور کردن دو  computers/servers با یک ماوس، کیبورد و مانییتور
 • مجهز به دو درگاه KVM switch
 • سیستم عامل: Windows /  MAC / Linux
 •  درگاه ورودی/خروجی: DVI / USB / audio
 • resolution ویدئو: 1920x 1200
 • امکانات:  Plug & play / Auto-Scan / Hot-Key operations /  audio feedback / toggle switch
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت TRENDnet TK-400K

سوئیچ KVM ترندنت مدل TK-400K

TRENDnet TK-400K

 • امکان کنترل و مانیتور کردن چهار computers/servers
 • مجهز به  چهار درگاه PS/2 KVM Switch Kit
 • سیستم عامل: Dos / Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / Unix / Linux
 •  درگاه ورودی/خروجی:   VGA  / PS/2 keyboard/mouse
 • resolution ویدئو: 2048x 1536
 • امکانات:  Plug & play / Auto-Scan / Hot-Key operations /  audio feedback
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت TRENDnet TK-401R

سوئیچ 4 پورت KVM ترندنت مدل TK-401R

TRENDnet TK-401R

 • دارایی 4 درگاه KVM switch با رابط های VGA / PS/2 جهت وصل به کامپیوتر
 • امکان سویچ سریع بین دستگاها
 • سیستم عامل:   Windows و Linux
 •  درگاه ورودی/خروجی:   VGA  / PS/2 keyboard/mouse
 • resolution ویدئو: 1920x 1440
 • امکانات:  Plug & play / Auto-Scan / Device monitoring
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت TRENDnet TK-407K

سوئیچ KVM ترندنت مدل TK-407K

TRENDnet TK-407K

 • امکان کنترل و مانیتور کردن  چهار computers/servers
 • مجهز به  چهار درگاه PS/2 KVM Switch Kit
 • سیستم عامل: Windows / Mac / Linux
 •  درگاه ورودی/خروجی: VGA /SVGA / USB keyboard/mouse
 • resolution ویدئو: 2048x1536
 • امکانات:  Plug & play / Auto-Scan / Hot-Key operations / hot-pluggable / audio feedback
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت TRENDnet TK-408K

سوئیچ KVM ترندنت مدل TK-408K

TRENDnet TK-408K

 • امکان کنترل و مانیتور کردن چهار computers/servers
 • مجهز به  چهار درگاه PS/2 KVM Switch Kit
 • سیستم عامل:   Windows و Linux
 •  درگاه ورودی/خروجی:   VGA  / PS/2 keyboard/mouse / Audio / microphone
 • resolution ویدئو: 2048x 1536
 • امکانات:  Plug & play / Auto-Scan / Hot-Key operations /  audio feedback
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت TRENDnet TK-801R

سوئیچ KVM ترندنت مدل TK-801R

TRENDnet TK-801R

 • دارایی 8 درگاه KVM switch با رابط های VGA / PS/2 جهت وصل به کامپیوتر
 • امکان سویچ سریع بین دستگاها
 • سیستم عامل: DOS / Windows 3.x/95/98/ME/2000/XP/2003 Server/Vista / Netware /  Unix /  Linux
 •  درگاه ورودی/خروجی:   VGA  / PS/2 keyboard/mouse
 • resolution ویدئو: 1920x 1440
 • امکانات:  Plug & play / Auto-Scan / Hot-Key / Device monitoring
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت TRENDnet TK-802R

سوئیچ 8 پورت KVM ترندنت مدل TK-802R

TRENDnet TK-802R

 • دارایی 8 درگاه Stackable KVM switch با رابط های VGA / PS/2 جهت وصل به کامپیوتر
 • امکان سویچ سریع بین دستگاها
 • سیستم عامل: DOS / Windows 3.x/95/98/ME/2000/XP/2003 Server/Vista / Netware /  Unix /  Linux
 •  درگاه ورودی/خروجی:   VGA  / PS/2 keyboard/mouse
 • resolution ویدئو: 1920x 1440
 • امکانات:   / On Screen Display / Plug & play / Auto-Scan / Hot-Key / Device monitoring
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت TRENDnet TK-803R

سوئیچ 8 پورت KVM ترندنت مدل TK-803R

TRENDnet TK-803R

 • دارایی 8 درگاه KVM switch با رابط های VGA / USB جهت وصل به کامپیوتر
 • امکان سویچ سریع بین دستگاها
 • سیستم عامل: DOS / Windows 3.x/95/98/ME/2000/XP/2003 Server/Vista / Netware /  Unix /  Linux
 •  درگاه ورودی/خروجی:   VGA  / PS/2 & USB keyboard/mouse
 • resolution ویدئو: 2048x 1536
 • امکانات:  Plug & play / Auto-Scan / Hot-Key / Device monitoring
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت TRENDnet TK-804R

سوئیچ 8 پورت KVM ترندنت مدل TK-804R

TRENDnet TK-804R

 • دارایی 8 درگاه KVM switch با رابط های VGA / USB جهت وصل به کامپیوتر
 • امکان سویچ سریع بین دستگاها
 • سیستم عامل: DOS / Windows 3.x/95/98/ME/2000/XP/2003 Server/Vista / Netware /  Unix /  Linux
 •  درگاه ورودی/خروجی:   VGA  / PS/2 & USB keyboard/mouse
 • resolution ویدئو: 2048x 1536
 • امکانات:  Plug & play / Auto-Scan / Hot-Key / Device monitoring / On Screen Display
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت TRENDnet TK-C06

کابل 2 متری KVM سوئیچ ترندنت مدل TK-C06

TRENDnet TK-C06

 • درگاه: VGA / PS/2
 • مورد استفاده: KVM switche  سری های 2 / 4 / 8 / 16 درگاه
 • طول: 1.83m
قیمت: لطفاً تماس بگیرید 88804865-021

قیمت TRENDnet TK-IP101

سوئیچ KVM شبکه ترندنت مدل TK-IP101

TRENDnet TK-IP101

 • توانایی مدیریت KVM switches و servers remotely روی اینترنت
 • با امکان مدیدیت serverهای متعددی که به KVM switch وصل هستند
 • امکان مدیریت دسترسی کاربران
 • امنیت: 1024bit PKI authentication and 256-bit SSL encryption
 • resolution ویدئو: 1600x1200
 • پشتیبانی از Telnet sessions و FTP access
 • پشتیبانی از Ethernet RJ-45 / Serial PPP connections
قیمت: 2,420,000تومان