رک پایا سیستم

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

رک لابراتواری 28 یونیت پایاسیستم

رک لابراتواری 28 یونیت پایاسیستم

 • ارتفاع رک لابراتواری 139 سانتی متر
قیمت: 333,000تومان

رک لابراتواری 40 یونیت پایاسیستم

رک لابراتواری 40 یونیت پایاسیستم

 • ارتفاع رک لابراتواری 192 سانتی متر
قیمت: 356,000تومان

رک هوشمند پایاسیستم

رک هوشمند پایاسیستم

 • سیستم کنترل مانیتورینگ
قیمت: 3,000,000تومان

رک پی اس اچ (PSH) پایاسیستم

رک پی اس اچ (PSH) پایاسیستم

 • رک پی اس اچ با عمق 100 سانتی متر
 • 42 یونیت
 • ابعاد 60x100x204
قیمت: 3,470,000تومان

رک پی اس ای (PSA) پایاسیستم

رک پی اس ای (PSA) پایاسیستم

 • رک پی اس اچ با عمق 107 سانتی متر
 • 42 یونیت
 • ابعاد 60x107x204

 

قیمت: 1,080,000تومان

رک ایستاده گاما 16 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده گاما 16 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده گاما با عمق 100 سانتی متر
 • 16 یونیت
 • ابعاد  60x100x90 سانتی متر

 

قیمت: 998,000تومان

رک ایستاده گاما 21 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده گاما 21 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده گاما با عمق 100 سانتی متر
 • 21 یونیت
 • ابعاد  60x100x110 سانتی متر

 

قیمت: 1,163,000تومان

رک ایستاده گاما 28 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده گاما 28 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده گاما با عمق 100 سانتی متر
 • 28 یونیت
 • ابعاد  60x100x140 سانتی متر

 

قیمت: 1,390,000تومان

رک ایستاده گاما 36 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده گاما 36 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده گاما با عمق 100 سانتی متر
 • 36 یونیت
 • ابعاد  60x100x175 سانتی متر

 

قیمت: 1,467,000تومان

رک ایستاده گاما 42 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده گاما 42 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده گاما با عمق 100 سانتی متر
 • 42 یونیت
 • ابعاد  60x100x204 سانتی متر

 

قیمت: 1,580,000تومان

رک ایستاده گاما 44 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده گاما 44 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده گاما با عمق 100 سانتی متر
 • 44 یونیت
 • ابعاد  60x100x211 سانتی متر

 

قیمت: 1,644,000تومان

رک ایستاده آلفا 16 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده آلفا 16 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده آلفا با عمق 60 سانتی متر
 • 16 یونیت
 • ابعاد  60x60x90 سانتی متر
قیمت: 727,000تومان

رک ایستاده آلفا 21 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده آلفا 21 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده آلفا با عمق 60 سانتی متر
 • 21 یونیت
 • ابعاد  60x60x110 سانتی متر

 

قیمت: 853,000تومان

رک ایستاده آلفا 28 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده آلفا 28 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده آلفا با عمق 60 سانتی متر
 • 28 یونیت
 • ابعاد  60x60x140 سانتی متر

 

قیمت: 950,000تومان

رک ایستاده آلفا 36 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده آلفا 36 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده آلفا با عمق 60 سانتی متر
 • 36 یونیت
 • ابعاد  60x60x175 سانتی متر

 

قیمت: 1,163,000تومان

رک ایستاده آلفا 40 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده آلفا 40 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده آلفا با عمق 60 سانتی متر
 • 40 یونیت
 • ابعاد  60x60x195 سانتی متر

 

قیمت: 1,200,000تومان

رک ایستاده آلفا 42 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده آلفا 42 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده آلفا با عمق 60 سانتی متر
 • 42 یونیت
 • ابعاد  60x60x204 سانتی متر

 

قیمت: 1,315,000تومان

رک ایستاده آلفا 44 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده آلفا 44 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده آلفا با عمق 60 سانتی متر
 • 44 یونیت
 • ابعاد  60x60x211 سانتی متر

 

قیمت: 1,366,000تومان

رک ایستاده بتا 16 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده بتا 16 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده بتا با عمق 80 سانتی متر
 • 16 یونیت
 • ابعاد  60x80x90 سانتی متر

 

قیمت: 803,000تومان

رک ایستاده بتا 21 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده بتا 21 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده بتا با عمق 80 سانتی متر
 • 21 یونیت
 • ابعاد  60x80x110 سانتی متر

 

قیمت: 980,000تومان

رک ایستاده بتا 28 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده بتا 28 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده بتا با عمق 80 سانتی متر
 • 28 یونیت
 • ابعاد  60x80x140 سانتی متر

 

قیمت: 1,074,000تومان

رک ایستاده بتا 36 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده بتا 36 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده بتا با عمق 80 سانتی متر
 • 36 یونیت
 • ابعاد  60x80x175 سانتی متر

 

قیمت: 1,278,000تومان

رک ایستاده بتا 40 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده بتا 40 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده بتا با عمق 80 سانتی متر
 • 40 یونیت
 • ابعاد  60x80x195 سانتی متر

 

قیمت: 1,302,000تومان

رک ایستاده بتا 42 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده بتا 42 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده بتا با عمق 80 سانتی متر
 • 42 یونیت
 • ابعاد  60x80x204 سانتی متر

 

قیمت: 1,417,000تومان

رک ایستاده بتا 44 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده بتا 44 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده بتا با عمق 80 سانتی متر
 • 44 یونیت
 • ابعاد  60x80x211 سانتی متر

 

قیمت: 1,440,000تومان

رک ایستاده تتا 16 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده تتا 16 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده تتا با عمق 80 سانتی متر
 • 16 یونیت
 • ابعاد  80x80x90 سانتی متر

 

قیمت: 897,000تومان

رک ایستاده تتا 21 یونیت پایاسیستم

رک ایستاده تتا 21 یونیت پایاسیستم

 • رک ایستاده تتا با عمق 80 سانتی متر
 • 21 یونیت
 • ابعاد  80x80x110 سانتی متر

 

قیمت: 1,050,000تومان

آمارگیر وبلاگ

پشتیبانی